top of page

Dokumentert opplæring

Disse kursene holdes bedriftsinternt.

Tilgjengelig språk på de fysiske kursene varierer. Har dere ønske om annet språk enn Norsk og Engelsk kan dette forespørres

STILLASMONTØRKURS- Stillas over 9 meter

Målsettingen er å gi montører av stillas nevnt i §10-1, 10-2 og kapittel 17 i forskrift om utførelse av arbeid (best.703) en god generell grunnopplæring i sikker bruk av stillaser, slik at uhell og ulykker i forbindelse med bruken unngås.

Pris: 9 790,-

2

Stillaskurs 2-5 meter

I henhold til «Forskrift om utførelse av arbeid» nr. 1357, § 17-2, skal arbeidsgiver sørge for at arbeidstakere som skal arbeide med montering, demontering, endring og kontroll av stillaser med øverste stillasgulv over to meter i standardoppstilling, får opplæring. Kravet til opplæring gjelder også for rullestillaser over to meter. Dette kurset gir grunnleggende teoretisk og praktisk opplæring i samsvar med forskriftens krav. Kompetansebevis blir utstedt til deltakerne for å oppfylle lovens krav til dokumentasjon.

Pris: 3 590,- 

3

Stillaskurs 5-9 meter

I henhold til «Forskrift om utførelse av arbeid» nr. 1357, § 17-3, skal arbeidsgiver sørge for at arbeidstakere som skal arbeide med montering, demontering, endring og kontroll av stillaser med øverste stillasgulv over fem meter i standardoppstilling, får opplæring. Kravet til opplæring gjelder også for rullestillaser over fem meter. Kurset gir grunnleggende teoretisk og praktisk opplæring i samsvar med forskriftens krav. Arbeidstaker som har gjennomgått opplæringen, er å anse som en kvalifisert person for stillas med øverste stillasgulv inntil ni meter.

Pris: 5 990,- 

4

Liftkurs (personløfter)

Norske myndigheter stiller krav til at arbeidstakere som bruker lift (personløfter) kan dokumentere praktisk og teoretisk opplæring i bruken av disse. Arbeidsgiver er ansvarlig for at arbeidstakerne har den nødvendige opplæring. («Forskrift om utførelse av arbeid» nr. 1357, § 10-2 Krav om dokumentert sikkerhetsopplæring ved bruk av arbeidsutstyr.)

 

Kurset gir en grunnleggende teoretisk og praktisk innføring i sikker bruk av lift (personløfter).

Pris: 5 490,-

5

Stillasbrukerkurs

I henhold til «Forskrift om utførelse av arbeid» nr. 1357, § 17-5, skal arbeidsgiver sørge for at arbeidstakere som bruker stillas som arbeids-plattform for å utføre arbeid i høyden ha fått opplæring i bruk av det aktuelle stillaset, herunder en gjennomgang av veiledningen for montering, bruk og demontering, jf. § 17-8 andre ledd.

 

Alle som jobber eller skal oppholde seg i stillas er pålagt dette kurset, så fremt man ikke har stillaskurs 2-5 meter eller stillaskurs 5-9 meter fra før. 

Pris:  2 990,-

6

Fallsikringskurs

Skal du jobbe over 2 meter over bakken er du pålagt dette kurset, som gir deg innføring i utstyr og teknikker du trenger for å utføre arbeidet sikkert. Mange fallulykker skjer på grunn av feil bruk av utstyr eller manglende opplæring. For å unngå det, er dette kurset pålagt. Her lærer du om når og hvordan du bruker hvilket utstyr, og om vanlige begrensninger og feil.

Pris: 2 990,-

7

ANHUKER OG SIGNALGIVER

Mål for kurset er å gi grunnleggende sikkerhetsopplæring for anhuker og signalgiver. Kurset er beregnet på personell som skal benytte løfteredskap i arbeidssituasjoner. Kurset avsluttes med skriftlig eksamen.

Pris: 3 900,-

Skjæveland-mandalkompo1.png
Reco-.png
ASmekanikk.png
Askelektro.png
logo-Engerdal.png
BN entrreprenør.png
sandefjord-kommune333-e1570663698598-removebg-preview.png
Man-Mobile-removebg-preview.png
Home: Clients

Kontakt oss

Telefon: (+47) 462 24 366

E-post: post@mandalkompetanse.no

bottom of page