top of page
Praktisk Opplæring

Har du noen spørsmål om den praktiske opplæringen, er vi tilgjengelige på telefon: (+47) 462 24 366 eller e-post: post@mandalkompetanse.no

De fleste nettkursene krever at kursdeltaker kan dokumentere praktisk opplæring.

Kursene som krever praktisk opplæring er:

  • Stillaskurs 2-9 m: 15 t praktisk opplæring

  • Fallsikringskurs: praktisk opplæring i bruk og sikkerhet

  • Personløfterkurs (Lift-lurs): praktisk opplæring i bruk og sikkerhet

  • Farlig håndverktøy: praktisk opplæring i bruk og sikkerhet

  • Anhuker/ Stroppekurs: praktisk opplæring i bruk og sikkerhet

  • Varme arbeider: Dokumentasjon på gjennomført slukkeøvelse må være innsendt senest tre måneder etter fullført kurs. Vennligst merk at telefonnummeret ditt er obligatorisk for å motta en varme arbeider sertifisering. Derfor ber vi deg om å gi et gyldig telefonnummer når du registrerer deg på varme arbeider kurs hos oss. '

Du får tilgang til dokumentene som skal fylles ut når du starter nettkurset.

Gjennomføring

Nettkurset dekker den teoretiske delen av opplæringen. Kursdeltakeren er selv ansvarlig for å finne, gjennomføre og dokumentere den praktiske opplæringen. Praktisk opplæring skal gis av person med minst tilsvarende kompetanse. Skal du for eksempel ta kurs i stillasmontering 2-9 m, må personen som gir opplæring ha bestått minst tilsvarende kurs. Personen som gir opplæring skal signere på praksisdokumentet. 

Krav til opplæringen

Den praktiske opplæringen skal gjøre kursdeltakeren i stand til å utøve sine arbeidsoppgaver trygt. Brukeren skal motta full opplæring i trygg og riktig bruk av utstyret, med særlig fokus på korrekt bruk i henhold til brukermanual, samt gjennomgang av eventuelle verneinnretninger. Enkelte av kursene har veiledende sjekklister. 

Husk:

arbeidsgiver skal alltid sørge for utstyrsspesifikk opplæring, i tillegg til de generelle kravene om teoretisk og praktisk opplæring i bruk av arbeidsutstyr.  Det vil si at nytt utstyr kan innebære krav til ny gjennomgang av sikker bruk. Slik opplæring bør dokumenteres i bedriftens HMS-system.

bottom of page